Kru Toey

Kru Toey

นายณภัทร ธรรมกิจวัฒนา (ครูเต้ย)

เริ่มฝึกโยคะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554

  • พ.ศ.2555 จบหลักสูตรโยคะเข้มข้น Intensive Yoga Teacher Training 40 ชั่วโมง จากครูหนู ( ชมชื่น สิทธิเวช )
  • พ.ศ.2558 จบหลักสูตรครูโยคะ Fit Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Course 200 hours. จากสถาบัน FIT INNOVATIONS (THAILAND)
  • พ.ศ.2561 จบหลักสูตร Intensive Rocket Yoga Training 100 hours. จากสถาบัน IT’S Yoga
  • พ.ศ.2562 เข้าอบรมหลักสูตรครูโยคะ Ashtanga Yoga Teacher Training 200 hours. ที่สถาบัน Bright Yoga

แรงบันดาลใจในการสอน
ในทุกๆครั้ง ทุกช่วงเวลาที่ได้เห็นความก้าวหน้า และความพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของนักเรียน มันทำให้ผมมีความสุข และอยากที่จะพัฒนาการสอนของตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป