Kru Wut

[Kru Wut

Yoga Instuctor

อยากให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์จากการฝึกโยคะอย่างแท้จริง ได้เข้าใจวิธีการหายใจ วิธีการใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจที่ถูกต้องและปลอดภัย

ประวัติการเรียน

  • 100 Hours Yoga Teacher Training @ Bangkok Yoga : October, 2015
  • 200 Hours Ashtanga Vinyasa @ It’s Yoga : March, 2017
  • 100 Hours Rocket It’s Yoga : October, 2018

แนวการสอน

Vinyasa Yoga (วินยาสะ โยคะ)lumn

แรงบันดาลใจในการสอน

มาจากตัวผมเองที่เมื่อ12ปีที่แล้วผมมีอาการบาดเจ็บที่หลังอย่างรุนแรงจนผมต้องไปพบหมอ และลงความเห็นว่าถ้าผมอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัด หมอได้แนะนำวิธีทางเลือกให้ผมไปฝึกโยคะเพื่อบำบัดอาการบาดเจ็บ…เมื่อผมได้เริ่มฝึกโยคะไปสักพักอาการบาดเจ็บที่ผมมีอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และไม่น่าชื่อว่ามันหายไปในที่สุด

นอกจากอาการบาดเจ็บที่หายดีแล้ว ผมยังสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของโยคะที่สุขภาพร่างกายในส่วนอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผมรู้สึกได้ถึงสภาวะจิตใจภายในที่สงบนิ่งขึ้น ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจที่อย่างส่งต่อและถ่ายทอดการฝึกโยคะให้กับทุกๆคนที่ผมรู้จักและไม่รู้จักได้นำประโยชน์ของโยคะที่มีมากมายนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันในทุกๆวัน

We have been refining our teaching method, to have a method now allowing a student with a very limited experience to be and feel ready to teach after 22 days of intensive training (200HR).

Our courses are suitable for beginners and advance students alike.