Kai

จิตติมา สิงหา หรือ ครูไก๋ เริ่มต้นจากการทำงานด้านบัญชีมากว่า 12 ปี จนเกิดความเครียด นั่งทำงานเป็นระยะเวลานานจนอ้วนและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ จึงคิดที่จะออกกำลังกาย ตอนนั้นคิดแค่ว่า ออกกำลังกาย แบบไหนก็ได้ ให้เหงื่อออกเยอะๆ จะได้ผอม จึงฝึก โยคะร้อน จำได้ว่า ในการฝึกครั้งแรก รู้สึกอึดอัด หายใจไม่ได้ ทำท่าทางต่าง ๆ ไม่ได้เลย อยากจะวิ่งออกจากห้อง แต่หลังจากฝึกเสร็จ ได้พักในท่าศพ กลับรู้สึกสบาย สมองปลอดโปร่ง จึงกลับมาฝึกโยคะอีกเรื่อย ๆ เท่าที่จะหาเวลา มาฝึกได้

หลังจากฝึกไปซักระยะ เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อตัวเอง ทั้งในเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นและในเรื่องของจิตใจที่มีสมาธิมากขึ้น ครูไก๋เริ่มต้นบนเส้นทางสายโยคะเมื่อปี 2012 และสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมจึงได้เข้ารับการฝึกอบรมคอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง กับ It’s Yoga เมื่อปี 2014 เส้นทางเป็นครูโยคะอย่างเต็มตัวก็เริ่มต้น และเข้าใจว่าบนเส้นทางสายนี้ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ต่อมาปี 2015 เข้ารับการฝึกอบรมคอร์ส Rocket Yoga Teacher Training กับครูจอยและครูริคาร์โด้ และในปี 2018 มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอีกครั้งในการอบรม Yoga Teacher
Training 300 ชม. ในคอร์ส Advanced Ashtanga Vinyasa ที่ Bright Yoga School เนื่องจากเป็นคนที่ชอบฝึกและมีวินัยในการฝึกเพื่อที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ คิดว่าจากความรู้ประสบการณ์ที่มีจึงอยากจะแบ่งปัน สิ่งดีๆ  ให้กับคนที่รักสุขภาพ และครูไก๋เชื่อว่า โยคะไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่โยคะยังสอนให้เรามีวินัย มีสติอยู่กับปัจจุบัน
ทุกคนทำได้ถ้าฝึกอย่างมีสติ ฝึกอย่างสม่ำเสมอ…