Application Form ขอสมัครเข้าเรียนกับ Bright Yoga School

Bright Yoga School ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจและไว้วางใจเลือกสมัครเข้าอบรมกับโปรแกรมของเราในครั้งนี้ เนื่องจากเราต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อพิจารณาในการรับสมัครเข้าเรียน เราจึงใคร่ขอความร่วมมือ ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับทางสถาบัน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแบ่งปัน หรือเผยแผ่ข้อมูลที่ใด กรุณากรอกแบบฟอร์มโดยตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบทุกข้อ จากนั้นกรุณาส่งกลับ ครูจอย ที่ info@brightyoga.com

  • เมื่อเราพิจารณาใบสมัครของท่านแล้ว
  • ขั้นตอนต่อไปท่านจะได้รับอนุญาติให้ทำการชำระเงินมัดจำ
  • เมื่อนั้นการจับจองสิทธิ์ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

Step 1 of 3

  • DD slash MM slash YYYY